Nyheter

Kanon innsats av iTec AS under Kon-Tri 2016.
1 plass lag herrer og 7 plass på mix lag.