PÅMELDINGSSKJEMA

Pris pr. reisedeltager i dobbeltrom – 2 netter inkl. 2 x frokost og middag samt transport til og fra messeområdet:
– Sum pr. reisedeltager UTEN fly: Kr. 3.300,-
– For tre netter i dobbeltrom: Kr. 4.000,- per deltager.
– Ved valg av enkeltrom tilkommer det kr. 1.500,-.

PÅMELDINGSFRIST: 21/8

Last ned innbydelse