Ulmatec Pyro har investert i en Valse type Faccin 3134 4HEL levert av oss, dette er en full CNC styrt valse med 4 ruller.

Ulmatec Pyro er en ledende leverandør av varmesystem, kjølesystem og system for innhenting og gjenbruk av spillvarme til båter. De produserer stort sett alle deler i egen fabrikk i Søvika utenfor Ålesund. Valsing er en viktig kapabilitet i deres produksjon, og de valgte derfor å investere i en ny og moderne valse. 

Ulmatec Pyro valgte å investere i en CNC valse i stedet for NC. Det gir et godt utgangspunkt for å lage nøyaktige program for deler som skal valses, tanken er at de kun skal endre parameter for materialegenskaper fra gang til gang. Dette sammen med at de kan forbukke i valsen vil gi repeterbare prosesser og mer rasjonell produksjon.

Vi takker Jan Arild for samarbeidet, og gleder oss til å fortsette et godt forhold fremover!