Vår partner Kjellberg kommer med en advarsel til sine kunder innen plasmaskjæring angående korrekt bruk av produkter, og vi mener det er viktig å informere så mange som mulig – les derfor nøye gjennom meldingen under. Vi tilbyr originale og sertifiserte Kjellbergprodukter, som du trygt kan bruke i maskinene dine.

“For å få en passende kjøling og feilfri drift via våre plasmaskjærings-systemer er det veldig viktig å bruke kun den originale Kjellfrost kjølevæsken fra oss.

En uavhengig undersøkelse av liknende produkter har funnet at ingrediensene og innholdet deres er svært forskjellig fra våre produkter, og hvis du bruker disse i stedet Kjellfrost, kan det føre til følgende problemer:

Andre produkter består av demineralisert vann og glykol, som betyr at de fungerer kun som anti-freeze, men tilbyr ingen beskyttelse mot korrosjon.

Kjellfrost produkter inneholder korrosjons-innhibitorer (uunnværlig for langvarig beskyttelse av metalldeler) og reserve alkalitet til overs. Dette gir beskyttelse mot korrosjon på alle metalldelene i et plasmasystem og torchen der kjølevæsken renner igjennom.

Det kan også være uansvarlig – hvis man ønsker en langsiktig og feilfri drift av plasmasystemer – å blande Kjellfrost kjølevæske med andre produkter, fordi metalldeler korroderer til de har løst seg helt opp, og kan deretter blokkere kjølekanaler.

I følge våre generelle vilkår for salg og service, dekker ikke vår garanti skader på hele eller deler av et system (inkludert torchen) hvis en annen kjølevæske enn Kjellfrost har blitt brukt. På grunn av dette er det kun bruk av Kjellfrost som gir best mulighet for feilfri drift, og å opprettholde garantien”.

Ta kontakt med oss på iTec hvis du har noen spørsmål, eller ønsker å bestille Kjellberg maskiner eller produkter.