Alfa

Gassbrennerskaftet for fremtiden

Den magnetiske høydefølingen er fullt integrert inn i brenneren helt uten eksterne deler. Høydefølering og tilhørende kabler er ikke lenger nødvendig, dermed er det ingen slitasje på sensor eller nødvendig med utskifting ved forskjellig material tykkelser. Bedre materialtilpasning gjennom bedre høydeføling helt ut til kanten av platen. SensoMat ALFA høydeføling er enkel å bruke med et digitalt display på pågående operasjonsstatus. Med ALFA brenneren er enkelt bytte av slitedeler, muliggjort uten bruk av verktøy. Oppsett og igangkjøringstiden er vesentlig senket.

titel_alfa_neu