Åpenhetsloven og vårt arbeid med leverandører

Åpenhetsloven gjelder for alle større norske bedrifter og skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

iTec AS jobber kontinuerlig for å sikre at egen drift er innenfor norsk lov og gjeldende bransjestandarder. I tillegg gjør vi regelmessige vurderinger av egen leverandørkjede med hensyn til samarbeidende virksomheters retningslinjer og praksis når det kommer til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Disse vurderingene legges til grunn ved valg og utvikling av våre leverandøravtaler. Dersom det avdekkes risiko for kritikkverdige forhold vil det bli iverksatt tiltak for å stanse, forebygge eller begrense risiko.

Aktsomhetsvurderingene gjøres primært basert på selskapenes tilgjengelige informasjon, oppfølgingsmøter med eiere/ledelse, samt besøk og gjennomgang på produksjonsanlegg. Våre leverandører- og underleverandører tilvirker i all hovedsak sine varer og tjenester innenfor Vest-Europa, og er førende virksomheter innenfor sine områder. Vi unngår områder, bransjer og politiske regimer hvor menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold står svakt.

Spørsmål knyttet til åpenhetsloven og våre leverandører kan stilles til itec@itec.as

Kontakt oss