I juni deltok iTec på bransjetreff i regi av Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB). 

Vestfold Interkommunale Brannvesen inviterte gassleverandører og –montører til samarbeidsmøte  Kopstad Brannstasjon i Horten. Et viktig initiativ for å fronte en seriøs og sikker gassbransje. 

Hensikten med møtet var å bidra til en felles forståelse av lover og forskrifter som regulerer montering og bruk av gassfyringsanlegg. For VIB er felles forståelse og god dialog viktig for å skape et godt samarbeid mellom de ulike aktørene og for å tydeliggjøre den rollen de som myndighet besitterVIB tror at slike bransjetreff vil føre til enklere informasjonsdeling, noe som på sikt vil øke sikkerheten til sluttkundene.

– Det er veldig positivt at VIB tar grep for å bidra til en tryggere hverdag for gassmontører, kunder og samfunnet generelt. iTec vil delta og bidra med kompetanse og innspill innenfor vårt kjerneområde, komprimerte gasser. Vi håper alle aktører ser nytteverdien av et felles samlingspunkt, sier Daniel Persen, Salgssjef Gassutstyr hos iTec

Under bransjetreffet var det flere gode diskusjoner, herunder både gammelt og gjeldende lovverk og forskrifter, samt ulike standarder og normer for bransjenFor å kunne prosjektere og installere gassanlegg i klasse II skal utførende besitte hhv. sertifiseringene «Faglig Leder» og «Gassteknikker II». iTec har begge sertifiseringene. 

–  iTecs visjon er å være «Et førstevalg for industrien». Det er en stor forpliktelse. Vi vil ta en ledene rolle i den faglige utviklingen. Dette gjelder både arbeid med sikkerhet og utveksling av informasjon med resten av bransjen. Vi vil gi vårt bidrag til en sikker og regulert bransje, sier Persen.