iTecs daglige leder ønsker nye utfordringer og har valgt å si opp etter seks år i stillingen.

 

Jeg ønsker å utforske nye muligheter, og for meg oppleves det som riktig å avslutte mitt engasjement i iTec nå, før jeg legger videre planer. Rekkefølgen er viktig, sier Ove Haugen.

 

Haugen opplever at rollen han har hatt i iTec har passet ham godt.

 

– Jeg har vært med selskapet over en periode med fantastisk utvikling. iTec står støtt organisatorisk, økonomisk og strategisk. Det er et ønske fra min side å være enda tettere på selve leveransen, noe som igjen innebærer tettere kunde- og leverandørkontakt, sier han

 

Haugen ble i sin tid hentet inn som daglig leder via sitt engasjement som revisor for bedriften. De to eierne, Ståle Ellingsen og Ole Pavljuk, kjente han godt og mente han var rett person til å løfte iTec videre. Det har Haugen og resten av bedriften absolutt lykkes med. Det er en solid bedrift som står svært godt rustet for tiden som kommer, han nå etter hvert forlater.

 

– Det ligger ingen dramatikk i dette. Mange kan tenke at her er der uenigheter, det er det ikke. Han ønsker seg nye utfordringer og ønsker seg videre. Ove er en utrolig ryddig person og velger en rekkefølge på å avslutte sitt arbeidsforhold med oss på en måte som vi setter pris på, sier Ståle Ellingsen.

 

Samarbeidet mellom eiere og daglig leder vil heller ikke opphøre helt, da Haugen fortsatt skal være knyttet til bedriften gjennom en sentral rolle i styret. Noen formell sluttdato er ikke satt og Haugen vil fungere som daglig leder inntil videre.

 

 Markedsmessig står iTec sterkt, etter min mening. Å bygge en enhetlig profil har vært helt sentralt i mine seks år i iTec. Merkevarebygging er noe av det mest spennende som finnes, samtidig som det er veldig krevende. Hvordan ser det ut utenfra? Og hvilken kultur bygger vi internt? Det er ingen tvil om at det henger sammen, og at verdiene og kulturen vi bygger internt har betydning for hvordan vi oppfattes i markedet, sier han.

 

Når Haugen nå har valgt å annonsere at han vil slutte i iTec kjenner han på blandede følelser.

 

– Endringer er bra. Det kan gjøre litt vondt, men det kommer veldig ofte noe bra ut av det. Jeg føler meg trygg på at veien videre blir veldig bra for iTec, og vil, med en rolle i styret, forhåpentligvis være med på å bidra til videre vekst, sier Haugen.

 

 

Arbeidet med å finne ny daglig leder er i gang. For styret og eirene handler det om å finne riktig person som kan være med å løfte fram bedriften ytterligere. En åpen sluttdato, gir muligheter for begge parter i tiden som kommer.

 

– Styret har i samarbeid med de to eierne begynt å sondere markedet. Samtidig gjør valget til daglig leder, med tanke på sluttdato, oss noe arbeidsro. Vi skal absolutt ikke stå i veien for hans ønsker, men det gir litt handlingsrom slik at vi kan få på plass riktig person som hans arvtager, sier styreleder Tom Hoffgaard.

RETT PERSON: Jobben med å erstatte daglig leder er begynt, styreformann Tom Hoffgaard er glad for at de har tid på å finne riktig kandidat.

Hoffgaard kom inn i iTec-styret i 2019 og inntok i 2021 styrelederrollen. Han har i samarbeid med ledelsen utarbeidet en kravspesifikasjon på hva de ser etter.

– Vi ser etter en person som har gode strategiske evner og som ønsker å være med på å utvikle iTec videre innen flere områder. Det handler om vekstambisjoner for bedriften, samtidig som det skal bygges videre den iTec-kulturen vi har i dag. iTec er en veldrevet forretning i dag, vi ser absolutt et stort potensial i tiden som kommer, sier han.

 

 

For spørsmål og andre henvendelser:

 

Styreleder:

Tom Hoffgaard

Mobil: 906 26 620

e-post: tomhoffgaard@gmail.com

 

Daglig leder:

Ove Haugen

Mobil: 958 00 400

e-post: ove@itec.as

 

Kommunikasjon- og markedsansvarlig:

Kurt Andre Høyessen

Mobil: 911 44 458

e-post kurt@itec.as