Gassutstyr fra iTec

iTec AS leverer komplette maskinløsninger for plater, rør og profiler, samt gassutstyr, og har de siste 20 år
vært en ledende leverandør til norsk industri.
iTec leverer gassutstyr fra den tyske høykvalitetsleverandøren Spectron. I samarbeid med leverandør kan
vi levere gassutstyr til ulike industrier; medisinsk, farmasøytisk, prosess, akvakultur og næringsmiddel
applikasjoner.
Spectron har en bred produktportefølje som inneholder komponenter for alle typer komprimerte gasser og
bruksområder.
Alle produktene tilfredsstiller de normer og lovpålagte krav som gjelder for gass og trykkpåkjent utstyr.
iTec leverer komplette gass distribusjonsløsninger, med tilhørende prosjektering/dimensjonering og
dokumenterer jobben i henhold til kundens krav.
Det tas forbehold om endringer på produktenes visuelle utforming vist i denne katalogen.
Ta kontakt med iTec for nærmere informasjon om prosjektering/dimensjonering, priser, normer og lovpålagte
krav, installasjon, service og preventivt vedlikehold av dine gassystemer.