Global Control

Siste generasjon styring

  • Automatisk og manuell kontroll av skjæreprosessene
  • Database: teknologi, prosess, material og slitedeler
  • Kompensering av plateinnretting
  • Mulig med brennerinnretting med kamera eller laserdiode
  • Ubegrenset reversering
  • Grafisk visning av nestingen
  • Grafisk visning med zoom av nåværende brennerposisjon
  • Diagnostikk av service og vedlikehold
  • Import av DIN/ESSI formater

globalcontrol