Et CNC skjærebord behandler et stykke materiale (metall, plast, tre, keramikk eller kompositt) for å oppfylle spesifikasjoner ved å følge en kodet programmert instruksjon og uten at en manuell operatør direkte kontrollerer bearbeidingsoperasjonen.

 

Bruk av CNC

Et CNC skjærebord er et motorisert manøvrerbart verktøy og ofte en motorisert manøvrerbar plattform, som begge styres av en datamaskin, i henhold til spesifikke inngangsinstruksjoner. Instruksjoner blir levert til en CNC-maskin i form av et sekvensielt program med maskinstyringsinstruksjoner. Programmet kan skrives av en person eller, langt oftere, generert av grafisk datamaskinstøttet programvare (CAD) og / eller programvare for datamaskinstøttet produksjon (CAM).

 

CNC skjærebord fra Itec

Les mer om SwiftCut CNC skjærebord
Les mer om retrofit av CNC skjærebord

https://swift-cut.com/