Invester i lovpålagt sikkerhetsutstyr fra iTec

iTec har lovpålagt sikkerhetsutstyr i forbindelse med bruk av gass lagerført. Fokus på sikkerhet skal aldri nedprioriteres, men anses som en nødvendig investering for fremtiden – invester i riktig og rimelig utstyr fra iTec! Til venstre er det avbildet flammesperrer, henholdsvis for oksygen og brenngass, med korrekt montering direkte etter flaskeregulatoren. Til høyre vises et […]

iTec har lovpålagt sikkerhetsutstyr i forbindelse med bruk av gass lagerført. Fokus på sikkerhet skal aldri nedprioriteres, men anses som en nødvendig investering for fremtiden – invester i riktig og rimelig utstyr fra iTec!

Til venstre er det avbildet flammesperrer, henholdsvis for oksygen og brenngass, med korrekt montering direkte etter flaskeregulatoren. Til høyre vises et brennerhåndtak, retursperreventiler og tilhørende deler.

Å investere i sikkerhetsutstyr kan være forskjellen mellom liv og død.

Opptatt av sikkerhet på arbeidsplassen

Håndtering av gass og gassforbrukende verktøy kan innebære helsefare for brukeren om ikke sikkerhetsregler blir fulgt. Gassene som brukes er enten eksplosjonsfarlige (brenngasser), eller er lagret under høyt trykk (oksygen).

De 6 gassfarene er:

  • Trykk
  • Kvelning
  • Lave temperaturer
  • Brann/eksplosjon
  • Helsefare (giftig/etsende)
  • Oksygenanrikning

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), har fastsatt regler for håndtering og oppbevaring av gass i henhold til lov om brannfarlige varer.

Tilbakeslagssikringer er viktige komponenter for sikkerheten på arbeidsplasser.

Flammesperre

En tilbakeslagssikring består av flere sikkerhetselementer, den viktigste av disse er flammesperrefunksjonen. Tilbakeslagssikring blir derfor ofte kalt flammesperre.

En flammesperres hovedoppgave er å hindre tilbakeslag av antent gass, tilbake til reservoaret.

En flammesperre har 3 ulike sikkerhetselementer:

  • Retursperre – hindrer tilbakeslag av gass
  • Flammesperre – består av et sintret metallfilter som dreper flamme
  • Smeltesikring – ved gjentatte tilbakeslag blir smeltesikringen varm og smelter, og blokkerer dermed all tilførsel gassflow.   

Retursperreventil

Disse skal stoppe tilbakeslag og tilbakestrømming av gass, og skal monteres på alle brennerhåndtak. Gass skal bare gå én vei – fra reservoar og ut av dysene på brennerhåndtaket.

MERK! En retursperre er utsatt for slitasje og bør byttes én (1) gang i året.

 

På spørsmål om man må investere i sikkerhetsutstyr svarer Salgsansvarlig av gassutstyr hos iTec, Daniel Persen, følgende:

– «For det første er denne typen sikkerhetsutstyr lovpålagt, og bare det i seg selv bør være svar godt nok. For det andre snakker vi her om et forebyggende sikkerhetstiltak og rimelig utstyr. En uklok avgjørelse på dette området kan få fatale konsekvenser».

 

iTec AS ble etablert i 2001 og hadde da hovedfokus på salg, installasjon og service av skjæremaskiner. I 2009 startet iTec med gassutstyr, og har nå et bredt produktspekter for regulering av gasser innenfor industri, medisinsk og laboratorier.

I dag er iTec en totalleverandør av gassutstyr til landbasert industri, havbruksnæringen, maritim sektor, laboratorievirksomhet, bryggerier og næringsmiddel.

Hos iTec finner du sertifisert kompetanse på prosjektering, installasjon, vedlikehold, montasje og service av gassanlegg klasse II.

iTec har knyttet til seg tyske høykvalitetsleverandører av utstyr til alle slags applikasjoner.

 

Ta kontakt med iTec på +47 95 80 07 00 for mer informasjon!

Kontakt oss