iTec deltar på SMART Sveis konferansen 2019

– Dette er en konferanse som setter fokus på viktige fremtidsrettede teknologiske løsninger. iTec leverer moderne automasjonsløsninger til sveis og skjæring, sier produktsjef i iTec, Ståle Ellingsen. 2-3. April 2019 deltar iTec på SMART Sveis konferansen 2019 på X-Meeting Point, på Hellerudsletta. Som en del av arrangement legges det opp til en utstilling der alle […]

– Dette er en konferanse som setter fokus på viktige fremtidsrettede teknologiske løsninger. iTec leverer moderne automasjonsløsninger til sveis og skjæring, sier produktsjef i iTec, Ståle Ellingsen.

2-3. April 2019 deltar iTec på SMART Sveis konferansen 2019 på X-Meeting Point, på Hellerudsletta. Som en del av arrangement legges det opp til en utstilling der alle de viktige leverandørene til sveiseindustrien er invitert. iTec vil være på plass som utstiller, og ser på dette som en fin arena for å møte andre aktører i bransjen.

Vi har med oss kvalitetsleverandører av løsninger for automasjon, sveising og skjæring, og ser at effektivisering i dette markedet vil kunne bidra til økt lønnsomhet og konkurransekraft for norsk industri i fremtiden, sier Ellingsen.

Som for resten av den vareproduserende industrien i Norge, er det avgjørende for aktører i sveisebransjen å være rustet til å møte fremtidens krav til kvalitet, produktivitet og inntjening.

Vi ser et økt fokus på en grønnere, smartere, mer nyskapende og produktiv industri, sier Ellingsen. – Automatisering av produksjonsprosessene vil derfor være avgjørende for å lykkes, og vil gi et konkurransefortrinn i et presset marked. Det vil også bidra til å løse utfordringen med et presset arbeidsmarked, og dermed gjøre det enklere å beholde produksjonen i Norge.

At norsk industri tar nye steg i den digitale fremtiden vil være avgjørende for norsk industris fremtidige konkurransekraft, og et viktig bidrag til bransjen.

Vi ser fram til å møte bransjeaktørene på SMART Sveis konferansen 2. og 3. april, avslutter Ståle Ellingsen i iTec.

Kontakt oss