iTec etablerer seg i Bergen

Med nytt kontor på Kokstad i Bergen øker iTec sin satsing på Vestlandet. «Vi vil følge opp våre nåværende og fremtidige kunder på Vestlandet enda tettere. Det skal vi gjøre ved å være tilstede i markedet med både salgs- og servicekompetanse», sier daglig leder i iTec, Ove Haugen. Med utgangspunkt i Bergen, i tillegg til […]

Med nytt kontor på Kokstad i Bergen øker iTec sin satsing på Vestlandet.

«Vi vil følge opp våre nåværende og fremtidige kunder på Vestlandet enda tettere. Det skal vi gjøre ved å være tilstede i markedet med både salgs- og servicekompetanse», sier daglig leder i iTec, Ove Haugen.

Med utgangspunkt i Bergen, i tillegg til dagens lokaler i Larvik, øker iTec sin satsing på Vestlandet.

«Det har lenge vært et ønske fra våre kunder på Vestlandet om enda tettere oppfølging og raskere responstid. Nå åpner vi kontor i Bergen, og har allerede ansatt lokal servicekapasitet, og i tillegg søker vi etter ytterligere en tekniker. Kontoret vil være bemannet med både salgs- og servicekompetanse», sier Haugen.

iTec har etablert seg som en vesentlig aktør innenfor skjæreløsninger og bearbeidingsmaskiner til industrien i Norge. De senere årene har gassutstyr og -anlegg også blitt en viktig del av selskapets virksomhet. De siste fire årene har selskapet hatt en betydelig vekst i både omsetning og antall ansatte, og Haugen mener at kompetansesammensetningen, sammen med geografisk spredning vil være av stor betydning i fremtiden.

«Vårt hovedkontor vil fremdeles ligge i Larvik, men vi ser at økningen i omfang og en stadig bredere produktportefølje krever mer av vår kompetanse, både på salgs- og servicesiden. Vi har store deler av vår kundeportefølje på Vestlandet, og Bergenskontoret vil være et fint utgangspunkt for å betjene dette markedet på en enda bedre og mer effektiv måte.»

Også Teknisk Sjef i iTec, Ole Pavljuk, ser etableringen av kontoret i Bergen som meget positivt.

«Vi har en serviceavdeling som dekker hele landet, og dermed tilbringer mye tid på reise. Et kontor på Vestlandet vil redusere reisetiden og bidra til raskere responstid til våre kunder. Vi ser det i tillegg som en fordel å legge forholdene til rette for en riktig balanse mellom jobb og familietid for våre selgere og teknikere.», sier Pavljuk, som innrømmer at det til tider kan være slitsomt å være servicetekniker i et land som Norge. «Det er liten tvil om at Norge er et tids- og kostnadskrevende land å reise i. Vi tror at et kontor i Bergen vil virke positivt både for våre egne ansatte og våre kunder.»

iTecs nye kontor ligger på Kokstad, rett ved Flesland flyplass på utsiden av Bergen.

«Vår adresse i Bergen er Kokstadveien 9, 5257 Kokstad», sier Ove Haugen, «men vårt hovedtelefonnummer og e-mailadresse vil være det samme som før, dvs. hhv. 95800700 og itec@itec.as».

iTec tok nylig over nøklene til sitt nye kontor, og gleder seg nå til å betjene sine kunder også fra Bergen.

«Vi ser fram til dette og tror at det vil være positivt for både ansatte og kunder», avslutter Haugen.

Kontakt oss