iTec har inngått forhandleravtale med italienske Ficep SPA.

Men vi inngår forhandleravtale med Ficep SPA, avsluttes samtid samarbeidet med dagens leverandør på bor og sag-løsninger. Leverte maskiner installert av iTec vil bli ivaretatt i henhold til avtale som er inngått med leverandør.

Samtidig avsluttes samarbeidet med dagens leverandør på bor og sag-løsninger. Leverte maskiner installert av iTec vil bli ivaretatt i henhold til avtale som er inngått med leverandør.

Som en totalleverandør til industrien i Norge leter vi kontinuerlig etter de løsninger som vi mener er mest tjenlige for våre kunder. Ficep, som er verdens største produsent av, blant annet automatiserte sag og bor-linjer til stålkonstruksjoner er vi veldig glade for å få inn i iTec. De har også spennende løsninger for storplatefresing. De er en leverandør som kan tjene våre kunder godt.

Salg- og produktsjef Ståle Ellingsen.

Han ser også at den bredden Ficep har i produkter gir iTec nye muligheter til å hjelpe stålkonstruksjons-produsenter enda bedre. Forretningsmodell og ambisjoner mener han samsvarer godt med iTecs. Da de også ønsker å være på produsenten side og lage produkter som bidrar til kostnadseffektiv.

De senere årene har iTec mer inn i denne næringen og har ett at det finnes mange med behov som de i dag ikke har dekket i sin maskinpark. Ficecp og deres løsninger vil kunne bidra til at de produserer mer effektivt.

Nå handler det om å ta vare på den eksiterende kundemassen, og skape nye muligheter. iTec er kjent for god service. I et samarbeid med HR Mekanisk, får vi et meget kompetent serviceteam fra første dag. De kjenner produktene og gir oss en svært god dekning også på disse produktene. Synergien av de to serviceteamene vil gi kunden god trygghet og visshet om at vi er der for dem i Norge.

Produktspekteret til den italienske leverandøren har et stort spenn og er én av de største

Den tyngste kompetansen ligger for selskapet innen stålkonstruksjon, men Ficep er en leverandør med mange gode og allsidige produktløsninger. Denne avtalen, med en svært framtredende leverandør, gir iTec en solid samarbeidspartner innen flere segmenter til industrien.

Dersom det er spørsmål rundt dette vennligst ta kontakt med Ståle Ellingsen.

For andre spørsmål kontakt

Øyvind Hurlen Daglig leder

oyvind@itec.as / 91322085

Ståle Ellingsen

staale@itec.as /99524177

Kurt André Høyessen

kurt@itec.as/ 91144458

Kontakt oss