iTec tilbyr nå også leasingavtaler på maskiner

iTec har nettopp inngått avtale med DNB Finans om tilbud av gunstige finansielle løsninger for iTecs kunder.

iTec har nettopp inngått avtale med DNB Finans om tilbud av gunstige finansielle løsninger for iTecs kunder. – Vi er utrolig fornøyde med å ha finansieringsløsninger som en del av servicen til våre kunder, sier daglig leder i iTec AS, Ove Haugen.

-Vi kan nå skreddersy leasing- eller låneavtaler for våre kunder, med gode betingelser over en fornuftig løpetid. Dokumentene utarbeides og kan signeres umiddelbart over bordet hos oss, med våre selgere eller administrasjon som finansieringsansvarlig. Kundene opplever det som veldig fleksibelt, og det gir også et godt vurderingsgrunnlag, ved at kjøpspris og leasingkostnad kan sammenlignes umiddelbart. Ofte kan det være mer gunstig å forholde seg til en månedspris enn til kjøpesummen som helhet, samtidig som man slipper å ta den ekstra runden med egen bank eller annen finansieringskilde.

 

«Muligheten for leasingfinansiering blir tatt godt imot hos våre kunder», sier daglig leder i iTec AS, Ove Haugen (t.v.). Her sammen med DNB Finans’ Egil S. Jonassen.

iTec har opplevd en stadig større etterspørsel etter finansiering av produktene fra sine kunder, og tilbyr nå leasingavtaler for alle sine maskiner.  – Løpetiden varierer fra produkt til produkt, sier Haugen. – Utgangspunktet er alltid produktet selv, og hvor lang levetid det har, men stort sett vil vi nok havne på leasingperioder fra tre til sju år. Forskuddsleasing, eller innskudd om du vil, avtales i det enkelte tilfellet, og vil selvsagt ha betydning for det månedlige leasingbeløpet. Restverdi blir ofte også et tema i leasingforhold. – Det kan fastsettes restverdi for maskiner med et godt annenhåndsmarked. Dette er naturligvis vurderinger som gjøres individuelt og må tas i hvert enkelt tilfelle, men stort sett vil det nok dreie seg om en leasingfinansiering med restverdi null.

-DNB Finans er en solid og profesjonell samarbeidspartner for oss, sier Haugen, – Vi er opptatt av langsiktighet, effektivitet og fleksibilitet i hele vår verdikjede, og DNB Finans passer ypperlig inn sammen med våre produkter.

 

Kontakt oss