iTec know how

Featured image

Våre teknikere og servicestab har opparbeidet seg en bred og stor faglig tyngde innen programvare og håndtering. Den kunnskapen iTec besitter kan vi dele med deg. Kurs og opplæring av operatører og andre nøkkelfunskjoner i produksjonen rundt nesting og design. Opplæring på hvordan du kan utnytte din maskins fulle kapasitet. Mulighetene er mange. Vi holder egne kurs i programvare. Hos oss eller ute hos kunde.

Kontakt oss