Kurs og kompetanse

Featured image

Kompetanse gir et forsprang. Et firma sin konkurransekraft er til stor del avhengig av velopplært personell.

Mulighetene for å benytte seg av den siste teknikken, utvikle nye kunnskaper og på nye måter arbeide for å utnytte maskinenes kapasitet er avgjørende framgangskriterier i verksteds industrien.

iTec tilbyr et stort utbud med tilpassede kurser, fordypnings- og kompetanseutviklingsprogram både i Norge og utenlands. I tider med økende konkurransepress er det akkurat det rette tidspunktet å investere i kompetansen og kunnskapen til dine ansatte. Det er tross alt ikke bare maskinene som skal fungere produktivt, men også menneskene som betjener, programmerer og vedlikeholder dem.

Hos iTec formidles kunnskap effektivt og praktisk. Våre erfarne kursledere viser deg hvordan du kan få det optimale ut av utstyr, anlegg og programvare ved hjelp av ulike medier og direkte på maskinen.

Vi kan tilby

  • Kurs for operatører
  • Kurs for programmerere
  • Kurs for service/vedlikehold
  • Individuelle kurs i henhold til kundens behov

iTec støtter deg ikke bare i opplæring av fagarbeidere, men også i forberedelse og gjennomføring av sertifiseringsprosesser. Alle kurs kan gjennomføres i dine lokaler på forespørsel.

Kontakt oss