Kurs programvare

Featured image

Vi forvandler arbeidere til eksperter, som optimerer materiell og ressurser slik at du kan oppnå ditt fulle ytelsespotensial. Våre erfarne kursledere formidler til personalet (programvare)kunnskapen som gjør at driften kan bli mer effektiv, enklere og mer oversiktlig.

Våre programvarekurs er beregnet på deltakere som lager CNC-programmer for produksjon. Kursinnholdet bygger på hverandre. Kursene er innholdsmessig strukturert som grunnkurs og videregående kurs.

Du vil motta dokumentasjon for hver programvarekurs samt et deltakerbevis.

Kurs for serviceteknikere og ulike verksteder er tilgjengelig på forespørsel. Avhengig av kurset kan visse forutsetninger kreves. Våre ansatte vil gjerne gi deg råd om dette.

 

Kontakt oss