Kvalitetspolitikk

Vårt mål er å være førstevalget innen industriteknologi og tjenester ved å levere kvalitet i alle ledd. iTec forplikter seg til å levere kvalitetsprodukter og tjenester ved å samarbeide med kundene og forstå behovene i deres virksomheter.

iTec skal:

  • Oppnå kundetilfredshet gjennom ærlighet i kommunikasjon, interesse for kundens utfordringer og presisjon i leveranse.
  • Levere i tråd med avtaler og kundens forventninger
  • Sikre kundens produksjon ved å tilby kompetent støtte og oppfølgning
  • Sørge for at alle roller utføres av kvalifisert personell.
  • Vedlikeholde et kvalitetssystem som minimum tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001:2015
  • Følge lover, forskrifter, etiske retningslinjer og kravene i vårt ledelsessystem
  • Legge miljøhensyn og sosialt ansvar til grunn i våre beslutninger
  • Involvere samarbeidspartnere på en måte som sikrer forståelse for, identifisering og gjennomføring av vårt kvalitetsarbeid
  • Analysere og måle effekten av vårt kvalitetssystem og drive kontinuerlig forbedringsarbeid
Kontakt oss