Bruksområde

Slaggfjerning på tradisjonell måte.

Fordeler:

  • Maskinen er lyddempet
  • Trommelens kjøretid kan justeres

Kontaktinformasjon:

Ståle Ellingsen
Telefon: 995 24 177
Epost: staale@itec.as