Bruksområde

Enkle og mobile sveiserøykavsugsenheter, med modeller designet for både sporadisk og permanent behov, fra lave til middels støvmengder.

Fordeler:

  • Svært fleksible enheter med en driftsradius på 360 grader
  • Inneholder engangsfiltre fra 13 m² til 42 m² eller rengjørbare filtre etter behov
  • KEMPER tilbyr den ideelle løsningen for dynamiske arbeidsplasser
  • W3-godkjent

Kontaktinformasjon:

Roger Karterud
Telefon: 400 22 250
Epost: roger@itec.as