Bruksområde

Ventilasjonssystemet Push-Pull fra KEMPER er et fangstsystem for stigende, lett til middels mengde, forurensning. Push-Pull ventilasjonssystem er et utløps- og innløpssystem der rørene er montert overfor hverandre og koblet til et avsug- og filtersystem. Systemet er egnet for verksteder med lave til middels nivåer av røyk og støv der lokalt avsugsventilasjon ikke er mulig, eller der det er behov for å supplere slike systemer.

Fordeler:

  • Fleksibelt og enkelt utvidbart ved ytterligere rørføring
  • Uavbrutt kontinuerlig drift på grunn av automatisk differensialtrykkstyrt filterrengjøring
  • Lite støyutslipp på grunn av et spesielt lavt støynivå
  • Oppvarmingskostnadene minimeres grunnet luftsirkulasjon
    Praktisk drift på grunn av intelligent kontroll via berøringsskjerm med diagnosesystem

Kontaktinformasjon:

Roger Karterud
Telefon: 400 22 250
Epost: roger@itec.as