Bruksområde

Franske GYS leverer sveisemaskiner med høy kvalitet til alle kjente sveiseformer. Selskapet eier hele verdikjeden selv, fra utvikling til ferdig produkt. Alt foregår under eget hus. Kvalitet og funksjonalitet er stikkord som gjenspeiles i produktene og resultatene de gir.

Allsidig 

GYS har utviklet sine maskiner for å kunne tilby de beste løsningene og mulighetene. Flere egenutviklede løsninger bidrar til at alle sveisemetodene kan utføres med stor presisjon, som igjen sørger for gode sluttresultat. Wizard funksjonen gir deg rettledning til beste parametere og best egnet arbeidsmetode.

Fordeler:

  • Egenutviklet og lages i Europa
  • Kvalitet
  • Kort leveringstid
  • Gratis oppdatering

Kontaktinformasjon:

Ståle Ellingsen
Telefon: 995 24 177
Epost: staale@itec.as