Bruksområde

TiPTiG DV system KD/HD brukes til å generere trådelektrodens lineære, kontinuerlige, trinnløst justerbare bevegelse fremover. Samtidig blir denne bevegelsen overlagret av en ytterligere fremover- og bakoverbevegelse av trådelektroden. Dette danner en kinetisk energi som beveger smeltebadet prosessikkert og dynamisk. Ved hjelp av en ekstra strømkilde blir trådelektroden forvarmet gjennom motstandsoppvarmingen mens trådelektroden berører smeltebadet.

Fordeler:

 • HDMT-teknologi
 • Universell sveiseautomatisering for alle buttsveisanvendelser
 • Kompakt anlegg
 • Enkel styring med samtlige kontrollmuligheter
 • Mulig å gripe inn med fjernkontroll mens sveising pågår
 • Lagring av sveiseparameter
 • AVC, AEA, OSC regulering
 • Sveising med parameterkombinasjon i alle posisjoner
 • Enkel bearbeiding av alle sveisbare materialer
 • Avsmeltingseffekt opptil 5,5 kg/t
 • Lave strekningsenergier
 • Miljøvennlig sveising som gir mindre plager hos sveisere, spruter ikke, svært lite utslipp, ingen støy fremkalt av lysbuer
 • Mulig med teknologier for sveising i trange spalter
 • Innsparinger ved forberedende sømbehandling pga. mindre åpningsvinkler, dermed kortere sveisetider

Kontaktinformasjon:

Ståle Ellingsen
Telefon: 995 24 177
Epost: staale@itec.as