Bruksområde

Fordeler:

  • Ingen rengjøringskostnader
  • Klart økt produktivitet av skjæremaskinen
  • God og jevn oppsamling av giftstoffer
  • Høy energieffektivitet
  • Øker levetid for filter
  • Automatisk separasjon av slagg og små deler
  • Prosessstabilitet og veldig lav vedlikeholdsinnsats.

Kontaktinformasjon:

Ståle Ellingsen
Telefon: 995 24 177
Epost: staale@itec.as