Bruksområde

Vannskjærebord med semiautomatisk justering av vannivå. Passer til skjæring med gass og plasma både over og under vann. Gir mange fordeler, slagget blir raskt avkjølt og røyk og små partikler blir bundet i vannet. Når du skjærer under vann, reduseres lys og lyd kraftig.

Fordeler:

  • Konstruksjonen består av vanntanker.
  • Nivåkontroll utføres ved å aktivere ventiler, manuelt eller pneumatisk styrt via en aktivator. Den elektriske kontrollen er montert på betjeningspanelet.
  • Vannivået reguleres med trykkluft. Hastigheten på nivåreguleringen er omtrent 200 – 300 mm / min. avhengig av bordstørrelse.
  • Slaggoppsamlere brukes under ristene som lett kan tømmes. Slagget er lett å håndtere fordi støvet er som grus og sand som synker ned i bunnen.

Kontaktinformasjon:

Ståle Ellingsen
Telefon: 995 24 177
Epost: staale@itec.as