AK Mekaniske med ny CNC plasmaløsning

– Vi trengte en ny maskin og ønsket en kvalitetsmaskin som kunne hjelpe oss med å øke produksjonen og effektiviteten. Vi kjente til iTec fra før, og visste hva de kunne levere og hva de stod for når det gjelder produkter, kunnskap og oppfølging.

Motorlyden fra trucken kommer nærmere. Den hule, metalliske og gjenkjennelige lyden av stål mot stål slår som et ekko gjennom hallen når stålet legges ned. Motorduren fra trucken erstattes av vinsjelydene fra kranen som seiler gjennom takhimlingen. Plater og stål håndteres kontrollert og koordinert. Stålplaten rigges om og løftes opp på skjærebordet som umiddelbart avslører at det er nylig anskaffet, da maskinen fortsatt har en klar, hvit og blå farge uten skjærestøv og røyk. AK Mekaniske i Fredrikstad har investert i en ny skjæremaskin, en CNC plasmaløsning, fra Messer.

Vi befinner oss på Øra industriområde hos AK Mekaniske AS, som er en av Norges største produsenter av konstruksjonsstål til bygg og anlegg. Selskapet ble etablert i 2001 og har generasjoners erfaring innenfor bransjen. De prosjekterer, produserer og monterer stålkonstruksjoner med en leveransekapasitet på ca. 9 000 tonn per år.

Økt behov

Behovet for å øke kapasiteten og effektivisere produksjonen meldte seg, og deres tidligere skjæremaskin trengte avløsning. Verksmesteren på AK Mekaniske, Birger Lindberg, forklarer:

Vi trengte en ny maskin og ønsket en kvalitetsmaskin som kunne hjelpe oss med å øke produksjonen og effektiviteten. Vi kjente til iTec fra før, og visste hva de kunne levere og hva de stod for når det gjelder produkter, kunnskap og oppfølging.»

Valget falt på Messer Element 400 med egen merkemaskin, og strømkilden som ble valgt til løsningen, var Hyperterm XPR 300. Bordstørrelsen er 2×6 meter.

En viktig faktor når det gjaldt valg av maskin og leverandør, var service og støtte i den daglige driften. Samtidig var ønsket om en maskin med kvalitet og holdbarhet viktig. Messer sin nye Element-maskin passet godt til behovet til AK Mekaniske og de jobbene som skulle løses. Flere kunder med Messer-maskiner ble kontaktet, og tilbakemeldingene bekreftet inntrykket de allerede hadde av maskinen og leverandøren.

Ved å velge Messer og iTec får du en kombinasjon som sikrer deg og din produksjon på en svært god måte. iTec har lang erfaring med skjæring og har kunnskapen og organisasjonen som gir trygghet og bistand ved behov.

Lindberg sier: «iTec består for meg av mennesker med veldig høy kompetanse, som er opptatt av å bistå kunden på best mulig måte. De er rett og slett veldig kompetente og flinke folk som gjør meg veldig trygg på at vi blir godt tatt vare på. Responstiden er rask, og vi får riktig hjelp. iTec har ikke skuffet, for å si det sånn.

Birger Lindberg, Verksmester

Han er svært fornøyd med å ha fått en maskin som gir dem bedre effektivitet. Et lengre bord enn tidligere gjør det mulig å plassere to plater samtidig og dermed eliminere tidligere dødtid. Maskinen fra Messer er ment å skjære ut detaljer som trengs i produksjonen av stålkonstruksjoner.

Raskt igang

Topp- og bunnplater og kryssplater er hovedsakelig de delene som skjæres ut. Det er veldig mange hull som må lages for å feste disse delene, noe som stiller krav til toleranse og nøyaktighet. Maskinen er også utstyrt med en merkemaskin med blekk. Dette gjør at merkingen kan gjøres på platene mens de ligger på bordet, noe som igjen gir bedre oversikt og flyt i sammenstillingen.

Installasjonen, opplæringen og igangkjøringen opplevde Lindberg at gikk svært smidig og raskt. Operatørene som skal betjene maskinen, tok hurtig til seg den kunnskapen og forståelsen som trengs for å håndtere den. Allerede under testskjæringen ble det produsert deler som kunne tas rett videre i produksjonen.

Vi har svært dyktige operatører til vårt brennebord. Kombinert med svært kompetente serviceteknikere fra iTec, kom de raskt i gang med å produsere ut testemner som var så gode at vi kunne ta dem rett videre i produksjonen, sier han.

Etter kort tids bruk er erfaringene udelt positive. Det er ingen dødtid ved brennebordet, produksjonen flyter bedre, og det kan også skjæres i tykkere materialer enn tidligere. Selv om de ennå ikke utnytter maskinens muligheter fullt ut, opplever verksmesteren en stor forbedring i produksjonsflyten sammenlignet med den gamle maskinen.På spørsmålet om hva hans tanker om maskinen, nå som den er i drift svarer Lindberg slik på

– Vi har fått en flott maskin som gir oss det vi trenger når det kommer til kvalitet, effektivitet og presisjon. En maskin som har eliminert dødtid, økt kvaliteten og effektiviteten. Det gjør oss enda bedre rustet for fremtiden. Samtidig har vi i iTec fått en samarbeidspartner og leverandør som gir oss den servicen vi trenger, sier Lindeberg.

Kontakt oss