Messer L- Framtidens storplatelaser

Under årets EuroBlech messe lanserte den tyske maskinprodusenten sin nyeste maskinløsning – Messer Element L. Ett av lokomotivene innen CNC plateskjæring retter nå blikket mot laserskjæring i storplateformat for alvor.

Vi tror at denne lanseringen fra Messer vil være en øyeåpner for de som er framtidsrettet i sin produksjon og satsing De som har, drevet innen XXL formatet har ikke hatt gode maskinløsninger før nå. Denne maskinen er kvaliteten vi kjenner fra Messer og er en svært spennende maskin fra vår gode samarbeidspartner, sier Salg og produktsjef i iTec, Ståle Ellingsen.

Det er ikke kun her i Norge at mangelen på arbeidskraft innen produksjons-fag gjør seg mer og mer gjeldene. Det gir utfordringer, men samtidig muligheter. Utfordringen er å finne gode måter å jobbe på samtidig som kvalitet og effektivitet ivaretas.

Det er spesielt automatiseringsmulighetene du får framfor andre teknologier og knappheten vi ser på arbeidere som gjør at dette er en svært potensiell løsning for dem som ønsker og har muligheten til å lage automasjonslinjer.

Samtidig som mangelen på arbeidskraft er tydelig, ser vi at kravene til toleranse øker og enorme krav til skjæreprosessen og ikke minst fugeskjæring. Det er her Messer sin nye maskinløsning melder sin tilværelse og viser vei inn i framtiden. Laserskjæremaskiner med fuging har de hatt i over 25 år. Men i denne maskinen ser vi tykkelser og prestanda som gjør den høyaktuell til mye tradisjonell skjæring.

Toleransekravene bare øker og øker. Selve innvesteringen på en slik maskin sammenlignet med plasma eller oxyfuel er selvsagt høyere, men vi ser at kunder nå ser sine investeringer i et mye lengre tidsperspektiv og dermed er det mer aktuelt for flere å se på løsninger der laser er skjæremetodikken.

Den utviklingen vi ser i fiber og stadig øking i styrke gjør at det kan stadig skjæres tykkere materiale. Det gjør at avstanden mellom fiberlaser og plasma nå er mye mindre og bruksområdet for laser dekker flere behov enn tidligere, sier han.

Presis og effektiv skjæring

Nå får du presis og effektiv skjæring som gjør automatisering av produksjonslinjer mye mer aktuelt. Laser kan levere snittflater innenfor et mye mindre avvik som gjør at deler kan gå rett inn i sammenstillingsstasjoner uten noen form for ettarbeid eller forberedelser.

Det er spesielt det nyutviklede fugehodet Bevel U som Messer har spesielt utviklet for å møte framtiden. Fugeteknologien er ikke noen ny teknolog fra Messer, det er derfor ikke noen prototype vi nå ser blir lansert.

Fugehodet de nå lanserer muliggjør fugeskjæring i vinkler fra -50 til +50 grader. Skjærevinkel justeres kontinuerlig under laserskjæringsprosessen. Bevel U skjærehodet håndterer I, V, Y, X og K fuger.

Problemet fram til nå har vært tykkelsen laser har maktet på X, K og Y fuger. Det har gjort at det ikke har vært aktuelt for mange i det norske markedet. Nå ser vi at dette ikke lenger er en begrensende faktor med tanke på tykkelser. Da vi nå ser en dobling i tykkelses kapasitet på fugeskjæring. Fordelene er hastighetene og etterarbeidet som blir til et minimum eller ingen, sier Ståle Ellingsen.

Fortsatt rom for plasma og oxyfuel

Plasma og oxyfuel har absolutt sine kvaliteter og markedsområder, men for at det skal være mulig å kunne ta produksjonen inn i automatiseringslinjer med de krav som stilles kreves det etterarbeid. En effektiv framtidig produksjon må være av en slik kvalitet at det lar seg gjøre uten for mange manuelle prosesser.

  • Messer tar nå for alvor oss inn i det som vil være framtiden innen storplateskjæring. Laser leverer helt enestående resultater som igjen gir muligheter som vi tidligere ikke har sett. Det vil vi spesielt se når det kommer til robotiserte produksjonslinjer med krav til færre manuelle operasjoner. Vi ser her framtiden rett og slett, sier Ellingsen.

I tillegg til kvalitet trekker han fram hva laser vil bidra på effektivitet og produksjonskostnader. Fordelene laser gir på mange områder gjør at skjæremetoden vil kunne bli en mer dominerende teknologi, ikke kun ved automatisering.

Han nevner mulighet for døgnkontinuerlig skjæring med minimal bemanning. HMS aspekt er også en viktig faktor, når vi ser på hva det gjør med redusering av støv, lys og lyd. En innkapslet maskin fjerner alle de kjente utfordringene med plasma og arbeidsmiljøet ivaretas for operatører og andre industriarbeidere.

Selve maskinen bygges på det nye designspråket til Messer og bygger på kjente tradisjoner og byggekvaliteten fra leverandøren i Groß-Umstadt. Det sikrer en svært stabil maskinplattform som vi kjenner fra de andre maskinseriene fra den tyske leverandøren.

Styringen er den samme som alle maskiner fra leverandører er tuftet på Det gir en trygghet og gjenkjennelse-faktor som sikrer at produksjonen ikke blir hemmet av en eventuell overgang. Deres egenutviklede programvare gir både den erfarne og ferske god oversikt både i produksjon, men også overvåkning av preventivt vedlikehold. Med tanke på Industri 4.0 får du ut en oversikt av produksjonen med programvare som overvåker og gir deg full kontroll. Her ligger det også muligheter til å følge materiale og prosjekter gjennom hele produksjonen. Det gjør at du nå får en mulighet til å prosjektstyre på en helt ny og ikke minst trygg og økonomisk måte.

Kontakt oss