Ny servicesjef hos iTec

Simen Holmberg er ny servicesjef i iTec. Simen har jobbet hos iTec siden August 2014 og har den siste tiden fungert i en kombinert rolle som servicetekniker og -koordinator. Simen har over tid vist svært god kunnskap og utvikling innenfor teknikerfaget. Han er, i tillegg til å være dyktig teknisk, både ryddig og strukturert, og han […]

Simen Holmberg er ny servicesjef i iTec. Simen har jobbet hos iTec siden August 2014 og har den siste tiden fungert i en kombinert rolle som servicetekniker og -koordinator. Simen har over tid vist svært god kunnskap og utvikling innenfor teknikerfaget. Han er, i tillegg til å være dyktig teknisk, både ryddig og strukturert, og han er flink til å skape gode relasjoner til ansatte og kunder.

«Simen vil ha ansvaret for den administrative delen av iTecs servicetjenester», sier daglig leder i iTec, Ove Haugen. «Som servicesjef vil Simen være bindeleddet mellom selgerne, administrasjonen og serviceteknikerne. Han vil være den som koordinerer iTecs ressurser og kunnskap, og på den måten sørge for effektivitet og kvalitet på tjenestene vi leverer til våre kunder», sier Haugen.

Omorganiseringen innebærer at Ole Pavljuk blir iTecs tekniske sjef, og han vil dedikere mer av sin tid direkte mot iTecs kunder. «Ole Pavljuk er teknisk sett helt uvurderlig, og vi ønsker at han bruker enda mer av sin tid for våre kunder og installasjoner», sier Haugen. «Vi vil være et førstevalg for industrien, og denne omorganiseringen vil bidra til at de administrative og tekniske ressursene i iTec benyttes på best mulige måte».

«Vi anser dette som et viktig steg for å øke fokuset ytterligere på våre kunder, og bidra til enda bedre kontinuerlig oppfølging», avslutter Haugen.

 

 

Kontakt oss