Nymo går nye veier

Nymo har et sterkt navn innen olje og gass i Norge. Over 40 års erfaring og kompetanse som leverandør av avanserte offshoremoduler for applikasjoner innen olje- og gassindustrien og prosessindustrien, har gjort Nymo til en tydelig aktør og leverandør til oljeindustrien. Nymo har sin virksomhet lokalisert på tre steder i Agder-området.

I høstgult solskinn rager stålkonstruksjonen som skal bli en del av påbygget på Oddensenteret. I hjertet av Grimstad med bryggepromenaden på den ene siden og bykjernen på den andre skal det bli flere butikker og leiligheter. Den kileformede konstruksjonen i stål peker offensivt mot himmelen Betegnende også for Nymo, leverandøren av stålkonstruksjonen og monteringen. Det å våge og tørre er noe av årsaken til at Nymo er den bedriften de er i dag. Dette prosjektet gjør at de nå har tatt steget inn i et nytt forretningsområde som de ikke tidligere har operert i.

– Stålkonstruksjoner til bygg har vi har ikke drevet med før. Vi ønsker flere bein å stå på når det kommer til bransjer. Derfor var det en flott mulighet for oss da vi fikk kontrakten med stålarbeidene til den nye delen av Oddensenteret, sier direktør for forretningsutvikling og salg, Ingvar Apeland.

I Vikkilen, rett utenfor Grimstad sentrum ligger hovedkontoret. Der foregår mesteparten av skjæring og sammenstilling. Kontinuerlig har de sørget for å oppgradere sin maskinpark. iTec har vært maskinleverandøren for bedriften når det kommer til skjæring og etterbehandling.

Brenneskjæringen av plater gjøres på en Messer OmniMat. Skjæremaskinen er utstyrt med både gass og plasmaskjæring, som i tillegg har fullt bor og drillverk. I midten av hallen står profilskjæreren fra HGG også den levert av iTec. Med denne har de skåret til alle stålbjelkene til konstruksjonen på tilbygget til Oddensenteret. I samme hall står også etterbehandling- og avgradings-maskinen fra Timesavers.

– Vi har i mange år vært rettet mot oljesektoren, men ser endringer i markedet og ønsker å være en del av det skiftet i norsk industri. Det handler om nye virkeområder, men også bærekraft og miljø. Det å kunne levere tjenester og produkter i vårt nærområde, slik som tilbygget på Oddensenteret, er derfor veldig riktig for oss, sier Apeland

Det er viktig for Nymo å ha maskiner som kan gjøre det mulig til å tilby tjenester innen et bredt felt. Samtidig ønsker de å ha så få leverandører som mulig. Gjennom å skape gode relasjoner med få leverandører opplever Nymo at de selv også får utnyttet sine egne styrker bedre. Det handler om oversikt, men også de nytteeffektene som kommer ved å dele fagkunnskap.

– Vi har en strategi med å knytte til oss få og solide maskinleverandører. Ett av våre krav er trygghet i samarbeid og en opplevelse av å bli ivaretatt. Det får vi ved å ha færre leverandører som blir godt kjent med oss og våre behov. I iTec har vi en leverandør som kjenner oss og som skjønner oss. De har en bred og god forståelse av Nymo som gjør at de kan foreslå og tilby maskiner og produkter passer bedriften og vår produksjonslinje best mulig. Det gjør oss mer robuste og rustet til å levere gode produkter, sier, Vedlikehold- og fasilitetssjef ved Nymo, Åsmund Knutsson.

Nymo ser samtidig, som mange andre, dreiningen mot grønn energi, men samtidig forventer de en ny offshorebølge som passer bedriften godt i noen år framover.

– Vi jobber kontinuerlig med å se på nye områder for forretningsutvikling. Vi vil fortsatt ha offshore som et hoved bein i vår virksomhet, men har også i et par års tid jobbet sammen med Cefront AS om et nytt havvindprosjekt. Sammen ser vi på mulighetene for å ta fram flytende fundament utviklet av Cefront AS, der vi i Nymo vil stå for sammenstilling av vindturbiner for havbasert vindenergi., sier Apeland.

Han oppsummerer at det å ha gode samarbeidspartnere, som iTec og Cefront AS, er viktig for at de skal lykkes i tiden som kommer.

Kontakt oss