OmniWin opplæring med iTec

iTec kan tilby deg og din bedrift grunnleggende og videregående opplæring i OmniWin fra MESSER. Fra kortere kurs til 5-dagers kus på viderekommende nivå.

Kompetanseheving og bedre innsikt i muligheter er viktige for å kunne utnytte programvaren effektivt i sin arbeidshverdag.

Gjennom kurset blir grunnleggende funksjoner for nesting med alle funksjoner, prosessoptimalisering og rapportering gjennomgått. Det gis også en demo av programvaren OmniFab 2023, med innføring i mulighetene som ligger i programvaren.

Kursdeltagerne mottar dokumentasjon og kursbevis fra MESSER Academy etter gjennomført opplæring.

I tider med økende konkurransepress er det både riktig ogviktig å investere i kompetanseheving av de ansatte. Målet er ikke bare at maskinene skal produsere, men også at de produserer så effektivt som muligDa må de som legger arbeidsgrunnlaget til maskinene, besitte riktig kunnskap om nesting og prosessoptimalisering.

Teknisk sjef, Ole Pavljuk

Kurser kan avholdes på hos kunden eller på iTecs hovedkontor i Larvik. og arrangeres i samarbeid med MESSER Academy. Kursgjennomføringen gjøres av Itecs egne teknikere og personell som ha dyptgående kunnskap og kjennskap med programvaren gjennom sin daglige funksjon.

Kursholder går dypt inn i materien og gir en grundig innsikt i programvarens muligheter. Det er tydelig at begrensningene her kun settes av operatøren, og hver enkelt bedrifts behov og arbeidsområde.

I tillegg til å lære om de de mange mulighetene som ligger i programvaren, med særlig interesse for mulighetene rundt dokumentasjon og kost, er det i følge tidligere deltakere erfaringsdelingen mellom deltagerne som trekkes fram som ekstra verdifullt.

– Dette er et ekstra tilbud til våre kunder, Vi gjennomfører slike kurs, på forespørsel, hvor vi samler viktige kunder og tilbyr mer spesialiserte kurs med fokus på nye funksjoner for OmniWin og annen programvare, for maksimalt utbytte, i tillegg til standardopplæring, sier Pavljuk.

Kontakt oss