OmniWin opplæring med MESSER Academy hos iTec

iTec avholder denne uken opplæringskurs i programvaren OmniWin fra MESSER. Dette er et 5-dagers kus på viderekommende nivå, og er en viktig kompetanseheving for dem som allerede er kjent med og bruker OmniWin i sin arbeidshverdag. Gjennom kurset blir grunnleggende funksjoner for nesting med alle funksjoner, prosessoptimalisering og rapportering gjennomgått. Det gis også en demo […]

iTec avholder denne uken opplæringskurs i programvaren OmniWin fra MESSER. Dette er et 5-dagers kus på viderekommende nivå, og er en viktig kompetanseheving for dem som allerede er kjent med og bruker OmniWin i sin arbeidshverdag.

Gjennom kurset blir grunnleggende funksjoner for nesting med alle funksjoner, prosessoptimalisering og rapportering gjennomgått. Det gis også en demo av programvaren OmniFab 2018, med innføring i mulighetene som ligger i programvaren.

Kursdeltagerne mottar dokumentasjon og kursbevis fra MESSER Academy etter gjennomført opplæring.

– I tider med økende konkurransepress er det både riktig ogviktig å investere i kompetanseheving av de ansatte. Målet er ikke bare at maskinene skal produsere, men også at de produserer så effektivt som mulig, sier Teknisk sjef hos iTec Ole Pavljuk. Da må de som legger arbeidsgrunnlaget til maskinene, besitte riktig kunnskap om nesting og prosessoptimalisering.

 

Opplæringskurset avholdes på iTecs hovedkontor i Larvik og arrangeres i samarbeid med MESSER Academy. Robin Wukits, CAD/CAM Support Specialist fra MESSER, og Servicetekniker Magnus Grimsland fra iTec er ansvarlig for gjennomføring av kurset for de syv eksterne deltagerne, samt et par deltagere fra iTec. Samtlige av de eksterne deltagerne representerer et utvalg av iTecs kundebedrifter.

 

Aker Egersund, representert av Jone Sirevåg, har enda ikke tatt i bruk den nye OmniWin programvaren, men sier det er svært interessant å delta på kurset

– Kursholder går dypt inn i materien og gir en grundig innsikt i programvarens muligheter. Det er tydelig at begrensningene her kun settes av operatøren, og hver enkelt bedrifts behov og arbeidsområde.

I tillegg til å lære om de de mange mulighetene som ligger i programvaren, med særlig interesse for mulighetene rundt dokumentasjon og kost, er det i følge Sirevåg erfaringsdelingen mellom deltagerne han kommer til å se tilbake på som ekstra verdifullt

– En ting er salgsargumentet til kursholder Robin Wukits fra MESSER om at vi alle etter hvert blir tvunget over i den nye programvaren, en annen ting er argumentet til Dag Seland fra Nymo AS, som sier at han til å begynne med var skeptisk til å gå over til ny programvare, men som etter 3-4 uker med utprøving ikke kunne tenke seg å noen gang gå tilbake! Det er noe av det viktigste jeg tar med meg fra kurset, sier Sirevåg.

 

For MESSER Academy er dette en unik mulighet for å teste etterspørselen etter denne type videreutdanning, og er spent på tilbakemeldingen fra deltagerne etter gjennomfør kurs.

– Dette er et ekstra tilbud til våre kunder, sier kursansvarlig fra MESSER, Robin Vi gjennomfører slike kurs, på forespørsel, hvor vi samler viktige kunder og tilbyr mer spesialiserte kurs med fokus på nye funksjoner for OmniWin og annen programvare, for maksimalt utbytte, i tillegg til standardopplæring.

Kontakt oss