Optimek oppdaterer sin Messer-maskin – forlenger levetiden

I hjertet av produksjonen hos bedriften på Gjerstad står Messer Omnimat-maskinen anskaffet i 2007. Etter 14 år i drift meldte behovet seg for å oppdatere maskinen.

Det er hektiske tider på Optimek. Sentralt i dette står skjæremaskinen fra Messer. Bedriften leverer til en rekke aktører i området, mye til Gjerstad Products. Emner til skuffer, HSV, frontblad, HK-plater og andre anleggsverktøy ligger plassert på paller inne i hallen. Utenfor står ferdige produkter, nylakkerte og linet opp i rader. Alt er klart for oversendelse til anleggsleverandøren og andre kunder.

– Vi kom nå til et punkt der operativsystemet på maskinen ikke lenger støttes og at det å oppdrive deler til styring begynte å bli vanskelig å oppdrive.  Vi har i de årene vi har hatt maskinen kjørt omtrent kontinuerlig skjæring på maskinen. Messer-maskinen har levert hele veien, også nå, men det presset vi opplever nå, da ville det vært katastrofe om vi fikk stans. Derfor ble det viktig for oss å oppgradere, for å sikre oss og ruste oss for tiden som kommer, sier Stian Flåta.

Ferdige emner ligger klart til sammenstilling og utsending. Bak henger maler til skuffer til bruk ved valsing.

 

Fornuftig

Teknisk sjef i iTec, Ole Pavljuk, er på plass for å bytte ut komponenter og konfigurere opp maskinen med ny maskinvare og programvare. En retrofit av styringen. Styrepanel, ny datamaskin og strømforsyning skal byttes ut. Koblingsskjema leses nøye. Det skal endres på kabling.

Koblinger skal endres og nye komponenter skal på plass.

Det aller viktigste at de får oppdatert styresystemet på maskinen og at den blir installert med nyeste programvare av Windows. Kombinert med Messer sin nyeste HMI programvare gir denne oppdateringen flere nye funksjonaliteter med tanke på overvåking av produksjonen. Både når det kommer til drift, men også en bedre funksjonalitet ved fjerndiagnose og hjelp. Han nevner også større datasikkerhet og ikke minst at du får en maskin med muligheter inn i den digitale verdenen som industrien beveger seg inn i som andre fordeler.

Human Machine Interface skaper mer innsikt omkring din produksjon og gir muligheter til å ta steget inn i industri 4.0 på flere områder. Du vil få en mer optimalisert og oppdatert database på produksjon og forbruk. Optimek jobber tett på alle ledd i sin produksjon for å sikre materialsporbarhet og sikre at sluttkunde får korrekt merking og dokumentasjon. En av fordelene med oppgraderingen, som gjøres nå, er med å bidra til dette ytterligere, sier Ole Pavljuk.

Sikret framover

Vi opplever veldig god og effektiv hjelp om det er noe som ikke er i orden. I mange år kjørte vi to-skifts produksjon, selv om vi nå kun kjører ett skift handler det om å utnytte tiden og holde driftskostnadene nede. Da er det svært viktig å ha utstyr i orden til enhver tid. Denne investeringen gjør at vi igjen en topp utstyrt maskin som sikrer oss for lang tid framover. Med Messer-maskinen har vi kvalitet og stabilitet. iTec står for det samme, sier Flåta.

Stian Flåta er godt fornøyd med å få en maskin som nå kan fortsette og levere, slik den har gjort, siden den ble installert for snart 15 år siden. Samarbeidet med iTec i den samme perioden er han like godt fornøyd med. Optimek har valgt å tegne serviceavtale på sin maskin. Det sikrer lite nedetid og rask respons når det er stans i produksjon. Siden de er en underleverandør til flere, handler det om å levere til rett tid og kvalitet.

Selve maskinen er i topp stand. En slik oppdatering til Windows 10 sikrer drift på en slik maskin i mange år til. Igjen kommer fordelene ved å velge Messer i utgangspunktet til syne. Svært god byggekvalitet kombinert med velprøvd teknologi gir lang levetid og muligheter til å oppdatere når behovet melder seg.

Messer-maskinen, i bunn, er så solid og vanvittig bra. Ved å oppgradere dobler du levetiden på maskinen. Investeringskostnaden totalt på maskinen blir bedre for bedriften, samtidig er det gunstig sett i et miljøperspektiv siden livsløpet på maskinen blir lengre, sier Ole Pavljuk.

Pavljuk kan fortelle at iTec i løpet av dette året vil ende opp på rundt 20 slike oppgraderinger. Noen er noe mer omfattende enn den som skjer på Optimek. Det kan være full gjenoppbygging til å legge til nytt utstyr på eksiterende maskin.

Kontakt oss