Kemjet

Kemjet

KemJet er et sentralt ventilasjonssystem for verksteder der det ikke er mulig med lokale avsugssystemer, eller der det er behov for å supplere slike systemer.

Produktbeskrivelse

  • Beskytter ansatte og maskiner effektivt mot fint støv.
  • Den oppvarmede, rensede luften forblir i rommet. Det betyr at man unngår varmetap om vinteren som kan bety store energikostnadsbesparelser.
  • Uavbrutt kontinuerlig drift på grunn av automatisk differensialtrykkstyrt filterrengjøring
Kemper

Kemper

Dette produktet er levert av Kemper.
Kontakt oss