Skjærebord

Skjærebord

  • Ingen rengjøringskostnader
  • Klart økt produktivitet av skjæremaskinen
  • God og jevn oppsamling av giftstoffer
  • Høy energieffektivitet
  • Øker levetid for filter
  • Automatisk separasjon av slagg og små deler
  • Prosessstabilitet og veldig lav vedlikeholdsinnsats.
Beuting

Beuting

Skjærebord fra Beuting. Tilpasses dine behov, med eller uten utmating.
Kontakt oss