TipTig Manuell

TipTig Manuell

Egnet for KD/HD-teknologi.

Produktbeskrivelse

TipTiG DV system KD/HD brukes til å generere trådelektrodens lineære, kontinuerlige, trinnløst justerbare bevegelse fremover. Samtidig blir denne bevegelsen overlagret av en ytterligere fremover- og bakoverbevegelse av trådelektroden. Dette danner en kinetisk energi som beveger smeltebadet prosessikkert og dynamisk. Ved hjelp av en ekstra strømkilde blir trådelektroden forvarmet gjennom motstandsoppvarmingen mens trådelektroden berører smeltebadet.

Fordeler:

  • Manuell TIG-sveising like rask som MIGMAG, i tvangsposisjoner enda enklere og raskere pga. dynamikken
  • Sveising med parameterkombinasjon i alle posisjoner
  • Enkel bearbeiding av alle sveisbare materialer med lysbue-håndsveising
  • Avsmeltingseffekt opptil 3,5 kg/t
  • Lave strekningsenergier
  • Miljøvennlig sveising som gir mindre plager hos sveisere, spruter ikke, svært lite utslipp, ingen støy fremkalt av lysbuer
  • Utmattingssikker sveising da det kreves liten kraft og konsentrasjon
  • Kan enkelt kobles til alle TIG-strømkilder som finnes på markedet
  • Kun 32 V ELV som styrespenning

Dokumenter

TipTig

TipTig

TipTig. Sveis raskere. Egenutviklet teknologi med høyere matningshastighet og høyere temperatur.
Kontakt oss