Råsterk valse på plass i Kvinesdal

Da behovet til en større og sterkere vals meldte seg for Tratec Halvorsen ble valget en modell fra DAVI sitt rikholdige modellsortiment. Valsen som kan håndtere platetykkelser opp til 85 mm er nå ferdig installert og i operasjonell drift i Kvinesdal.

For Tratec Halvorsen vil den være med på å bidra til at produksjonen kan økes for å møte etterspørselen som bedriften opplever på sine produkter. Til tross for en tid der mange opplever usikkerhet er det mye forespørsler på produktene til produsenten innerst i Fedafjorden.

Det er meget høy aktivitet om dagen og vi opplever en jevn etterspørsel etter våre produkter. Med ny valse er vi klar til å ta på oss nye og større oppdrag, sier daglig leder ved Tratec Halvorsen, Frode Olsen.

Større, sterkere

Tratec Halvorsen leverer trykk og temperatur-godkjente tanker til offshore og landbasert industri. Primært er det tanker med veggtykkelser fra 20 til 45 millimeter i duplex og super duplex.

Avgjørelsen om å investere i ny valse kom som et resultat av at den pågangen bedriften opplever, ordrer på vei inn og at det ligger forventninger om mye oppgradering på norsk sokkel. Arbeidskapasiteten til nyinvesteringen gjør også at de nå kan utføre prosjekter i tykkere materialer enn tidligere.

STORE TYKKELSER: Valsen kan håndtere tykkelser opp til 85 mm. Det vil gi Tratec Halvorsen nye muligheter i sin produksjon.

– Vi styrker muligheten til å gjøre større oppgraderinger i Norge. Dette er en konkret satsing fra vår side, Det kommer en del muligheter med oppgraderinger framover. Samtidig lager vi produkter i større tykkelser som vi nå kan bruke denne maskinen til. Denne valsen vil nå være blant de sterkeste i Norge som er i operativ drift. Det vil kunne gi oss nye muligheter, sier Olsen.

Anerkjente leverandører

DAVI som merke og hva den italienske produsenten kunne tilby av produkter kjente bedriften godt til. Rett før pandemien brøt ut i 2020 hadde bedriften i Kvinesdal besøk av iTec. Et tillitsvekkende møte der kunnskapen og kjennskapen om produktet ga et svært godt inntrykk.

– Vi velger kun å samarbeide med anerkjente leverandører. Solide og seriøse bedrifter slik som iTec. Aktører som skal være i bransjen lenge er bedrifter vi ønsker som samarbeidspartnere. Vi skal vite at de er der lenge og kan hjelpe oss med maskinutstyr, men det handler også om framtiden, både når det gjelder nye investeringer, men også på service, sier han.

Fra dialogen rundt kjøp av ny vals og til i dag har det gått hurtig, tatt i betrakting at vi har stått i en pandemi det siste året. Prosessen med å investere i en ny vals stoppet noe opp, iTec sin salgsansvarlige på DAVI, Roger Karterud hadde en god dialog med innkjøper Harald Tveit hos Tratec Halvorsen gjennom hele perioden. Da behovet igjen var til stede gikk det raskt fra kontakten ble gjenopptatt og at maskinen ble satt i bestilling.

En viktig faktor for at den italienske produsenten kan være leveringsdyktig og konkurransedyktige er lagerbeholdningen som DAVI til enhver tid har. Med over hundre maskiner på lager gjør det mulig å være leveringsdyktige på maskiner som passer til svært mange bruksområder i utgangspunktet.

Pandemien har vist hvor viktig det er for leverandører å være selvhjulpen når det kommer til installasjon og opplæring. Det gjorde at prosjektet kunne gjennomføres som planlagt uten forsinkelser.

Samtidig er det viktig for iTec og Karterud å finne løsninger som passer best mulig for kunden. Sammen med DAVI er målet å finne den beste løsningen for kunden. Det tette og nære forholdet mellom iTec og kvalitetsleverandøren DAVI gjør det mulig.

– DAVI kan tilpasse alle sine maskiner i sitt sortiment til kundens behov i dette tilfelle ble det en standardmaskin, med noen tilvalg som sidesupport og toppsupport. DAVI har mulighet til å lage den valsen du vil ha. Fast profil, koniske ruller eller andre bredder enn det som er standard. Du får akkurat den maskinen du trenger til din produksjon, sier Karterud.

Kontakt oss