– Vi har et bredt utvalg av kunder i vår portefølje. Vårt mål er å kunne hjelpe dem alle på best mulig måte. Opprettelsen av et slik registreringsskjema er en av de tingene vi gjør for å kunne bli en best mulig servicepartner for våre kunder, sier Serviceleder Roy Espen Langemyr.

Skjemaet ligger tydelig til på hjemmesiden. Et enkelt registreringsskjema som informasjonen registreres inn i. I skjemaet, som kunden fyller inn, vil nødvendig informasjon om sakens natur og maskin legges inn. Det vil da bli opprettet en sak eller ticket som det kalles. Denne vil da håndteres internt og allokert til riktig person eller gitt en status. Det vil bli gitt en bekreftelse på mottatt henvendelse og prioritet.

Enkelt å bruke

Mye av det som legges inn må du kun gjøre den første gangen. Under etableringen av skjemaet ble det beskrevet som ett-minutts registreringsskjema. Det er så kort tid det skal ta for å legge inn det som er nødvendig av informasjon

– Det å lage ett slik registreringsskjema handler ikke om at vi ønsker å gjøre mindre, snarere tvert imot handler det om at vi ønsker å gjøre mer for våre kunder. Vi ønsker å gi best mulig respons og hjelp raskest mulig. Ved å systematisere og organisere dette annerledes enn vi har gjort fram til nå mener vi at vi skal lykkes med akkurat det, sier Langemyr.

Han forstår at det kan for noen kan oppleves som tungvint å måtte gjøre dette via nettet, mange er vant til å ta kontakt direkte for å løse maskinstopp, service eller andre behov. Alle henvendelser, vil bli kategorisert og håndtert fortløpende.

– Er det stans og kritisk kan jeg forstå at man som kunde vil oppleve at man blir tatt vare på og at nedetiden blir kortest mulig. Dette er et grep for å nettopp sørge for det. Mer effektivt mottak vil gi raskere hjelp, sier han.

 

Langemyr er klar over at dette vil være en tilvenning over tid for kundene. Derfor vil alle få hjelp når det tas kontakt, dette er et grep for å gjøre det enda mer smidig enn hva det har vært fram til nå. Bruk av registreringsskjema vil være den mest effektive måten å få hjelp på i framtiden.

– Alle skal få hjelp når de tar kontakt med iTec, vi skal hjelpe, men jeg er overbevist at dette vil gjøre hverdagen og opplevelsen rundt service og drift enda mer smidig. Litt annerledes vil det oppleves i starten, men jeg er overbevist om at dette vil være til kundens beste. Vi skal hjelpe – raskt effektiv og presist. Det lover jeg, sier han avslutningsvis.