Vedlikeholdsservice

Featured image

Pleie og vedlikehold regelmessig sikrer kapasiteten og presisjonen til maskinene dine. Våre serviceløsninger gir deg mulighet for å planlegge gjennom skreddersydde intervaller.

Fordeler:

  • Sikker og forutsigbar drift for din maskin
  • Vedlikeholds intervaller tilpasset deres bruk
  • Forebygging av reparasjoner og driftsstans
  • Økt levetid og eliminering av unødige ekstrakostnader
  • Kontroll av toleranser

Regelmessig og forebyggende pleie og vedlikehold av maskinparken din og bruk av våre originale reservedeler garanterer at dine maskiner opprettholder optimal drift i lang tid. iTec utfører vedlikehold på bestilling eller løpende ved inngåelse av en serviceavtale.

Vår serviceavdeling har mange års erfaring og er spesialopplært på alle våre produkter for å kunne tilby best mulig service gjennom hele maskinens levetid.

Kontakt oss