Sveiseteknisk ledelse

Featured image

Sveising er en spesiell prosess som krever koordinering av ulike aktiviteter for kvalitetsikring og pålitelighet i produksjonen. Våre sveisekoordinatorer tilfredsstiller alle krav i NS-EN ISO 14731, NORSOK M-101, NS-EN 1090 og NS-EN ISO 3834 som en del av bedriftens sveisetekniske ledelse.

Tjenester innen sveiseteknisk ledelse:

 • Abonnement Sveisekoordinering IWE/IWT
 • Rådgivning
  • Materialkvaliteter
  • Standarder/krav
  • Sveisemetoder
  • Effektivisering av sveiseverksted
 • Vurdering av underleverandører
Kontakt oss