Inspeksjonstjenester

Featured image

Ulike inspeksjonstjenester:

  • Visuell inspeksjon
    • IWI – International Welding Inspector / NS 477
    • NS-EN ISO 9712 VT Level II
    • NS EN 415 Driftsinspektør
  • Sveiseinspeksjon on-/offshore
  • Malingsinspeksjon (FROSIO)
  • Vurdering av underleverandører
Kontakt oss