pWPS/WPQR/WPS

Featured image

Utarbeidelsen av sveiseprosedyrer er en viktig del av det samlede sveisekvalitetssystemet, ettersom det gir dokumentert bevis for at testing og inspeksjon har blitt gjennomført for å sikre overholdelse av anerkjente standarder. Denne prosessen kan imidlertid være krevende, da behov og krav må oppfylles, og det er nødvendig å ta hensyn til et mangfold av standarder og spesifikasjoner. Det kan vi iTec hjelpe deg med.

Våre tjenester

Sveiseprosedyrer er retningslinjer som gir veiledning for gjennomføring av sveising, og de kan kategoriseres i to hovedtyper: Welding Procedure Qualification Record (WPQR) og Welding Procedure Specification (WPS).

  • Utarbeidelse av pWPS

Utviklingen av en god og vel anvendelig sveiseprosedyre starter med en grundig pWPS (Preliminary Welding Procedure Specification), som utformes basert på erfaring og nødvendige krav i prosessen for å imøtekomme både selskapets og kundenes spesifikasjoner. pWPS inneholder variabler for sveiseprosedyren som må kvalifiseres for å generere en godkjent WPS. Dette sikrer at sveisearbeidet oppfyller de nødvendige standardene og kravene for kvalitetssikring, og iTec kan bistå med utarbeidelse av pWPS.

  • Koordinering av WPQR

WPQR er dokumentasjonen for sveiseprosedyrekvalifisering. Dette brukes under sveisetesting og inneholder alle testresultatene som hentes inn fra test-prøvene. iTec kan bistå med å koordinere alle operasjoner med kunde og akkreditert tredjepart ved kvalifisering av sveiseprosedyrer.

  • Utarbeidelse av WPS

Basert på WPQR utarbeides WPS til bruk i produksjonen. Mens pWPS inneholder påkrevde variabler når det kommer til sveiseprosessen, er Welding Procedure Specification, eller sveiseprosedyrespesifikasjon, det formelle dokumentet som beskriver prosedyrene. Her finner sveiseren retningslinjer til hvordan oppnå god kvalitet i produksjon, samt hvordan produksjonen kan oppfylle relevante krav og forskrifter.

Kontakt oss