1090 Stålkonstruksjoner

Featured image

Våre tjenester innen kvalitetssystemer i henhold NS-EN 1090 for stål- og aluminiumskonstruksjoner, sikrer en effektiv og trygg gjennomføring av ditt byggeprosjekt.

Kvalitetssystemet tilpassets bedriftens eksisterende system og organisasjon. Gjennom en abonnementsløsning kan vi dekke kravet om ansvarlig sveisekoordinator samt hjelpe bedriften trygt gjennom sertifiseringer og auditer.

Det er et juridisk krav til CE-merking av alle fabrikkerte stålkonstruksjoner som leveres til byggeplass. Alle produsenter av stålbygg må være sertifisert iht. NS-EN 1090.

Kontakt oss