17660 Armering

Featured image

Sveising av armering skal utføres iht. NS-EN ISO 17660-1 (lastbærende) og NS-EN ISO 1766-2 (ikke-lastbærende). Disse standardene krever kvalifisert personell, opplæring, sveiseprosedyrer og at produksjonsprøving utføres og dokumenteres.

Vi utarbeider og implementerer kvalitetssystemer, gjennomfører opplæring som sørger for trygghet og kvalitet i produksjonen.

Kontakt oss