Utsugningsbord

EXTAB 500

EXTAB er et utsugningsbord tilpasset for plasma-, finplasma- og gasskjæring. Vi tilpasser skjærebordenes lengde og bredde etter den maksimale platedimensjonen.

EXTAB har seksjonerte utsugningskanaler, 500 mm brede. I hver seksjon finnes løftbare slaggkasser, som gir en smidig håndtering ved tømming. I hver seksjon er det regulerbare spjeld som åpnes og stenges under manøvrering av maskinen. Utsuget skjer seksjonsvis og effektivt langs begge sidene i hver seksjon.

EXTAB har skjærerister for plateopplegg som kan tilpasses kundens ønsker. De kan leveres; rette, skråstilte, fiskebensstilte, med brennerbordspisser m.m. Rasterseksjonene er løftbare og rasteret kan lett skiftes ut ved behov. For å forhindre at ferdig produserte smådetaljer skal falle ned i slaggkassene, er det montert et firkantnett på undersiden av rasterseksjonen.

utsugsbord2