Vannbord m/utmating

WACOTAB

WACO TAB er et vannskjærebord med nivåregulering av vann og utmating. Spesielt egnet for gass- og plasmaskjæring både over og under vann. Dette innebærer mange fordeler; slagget avkjøles raskt av vannet og røyk og partikler bindes ned. Ved skjæring under vann reduseres lyd og lysstråling kraftig. Slagget mates ut automatisk og tømmes i kasser utenfor bordet.

Konstruksjonen består av vannkar med luftlommer og utstyret for manøvrering og transport for utmating er laget i kraftige stålplater for tøff håndtering.

Skjærerister lages etter kundens ønskede mål og tilpasses kundens krav og behov. Du kan få ristene i fiskeben mønster, tverr liggende eller langsgående. Ristene leveres løse eller sammensveiset i seksjoner. Alt kan byttes ut ved behov.

Nivåreguleringen skjer gjennom manøvrering av ventiler, manuelt eller pneumatisk styrte. Styringen lar seg montere sammen med operatørpanelet på maskinen.

Reguleringen av vannivået skjer med trykkluft. Hastigheten for vannivåreguleringen er ca. 200mm/min.

Utmating anvendes for håndtering av detaljer og slagg. Alt mates ut og faller ned i kasser der detaljer og slagg separeres. Slagget er letthåndterlig og blir som en slags grus som faller ned til bunnen.

Økonomien i vannbord vil i sammenligning gi gevinst med hensyn på at man sparer inn installasjon for vifte og filter, varmeveksler, og oppvarmingskostnader da man slipper å bytte luft i produksjonslokalene så ofte.

Miljømessig er dette den beste løsningen på markedet, og en god investering i HMS.

vannbord1