Vellykket kompetanseheving hos iTec

iTecs Kristin Edvardsen, har fullført sin videreutdanning og er herved fagutdannet Logistikkoperatør. Vi tok en prat med Kristin for å lære mer om hvordan prosessen hadde vært og hva et slikt kompetansehevingstiltak betyr for hennes arbeidshverdag, og for iTec som bedrift. Kristin Edvardsen har vært en viktig ressurs hos iTec gjennom flere år. Hun startet […]

iTecs Kristin Edvardsen, har fullført sin videreutdanning og er herved fagutdannet Logistikkoperatør. Vi tok en prat med Kristin for å lære mer om hvordan prosessen hadde vært og hva et slikt kompetansehevingstiltak betyr for hennes arbeidshverdag, og for iTec som bedrift.

Kristin Edvardsen har vært en viktig ressurs hos iTec gjennom flere år. Hun startet hos iTec i Januar 2013 som resepsjon- og salgsstøtte, men hennes ansvarsområde utviklet seg etter hvert til å omhandle lager og logistikk.

Kristin har fra tidligere fagbrev i kontorfag og har jobbet i totalt 13 år med logistikk, transport og lager. Hun gikk likevel med et ønske om videreutdanning, og så det samtidig som et viktig tiltak for iTec å ha personell med spesialisert og formell kompetanse innenfor lager og logistikk. Hun fremmet på eget initiativ sitt ønske om kompetanseheving til ledelsen, og fikk gjennomslag for dette.

– Jeg startet med kveldsskole på Folkeuniversitetet én gang i uken fra Februar 2018, og gjennomførte skriftlig fagprøve i November samme år. Karaktersystemet her var med verdiene 1 til 6, og jeg fikk her karakter 5. 26. Mars i år, 2019, gjennomførte jeg en heldags praktisk fagprøve i iTecs lokaler, med to sensorer fra Fylkeskommunen. Til tross for en skikkelig halsbetennelse på eksamensdagen avsluttet jeg med karakteren „Meget Bra Bestått“ – da var jeg ganske fornøyd med meg selv, sier Kristin.

Har din arbeidshverdag endret seg, før og etter fagprøve?

– Gjennom 13 års arbeidserfaring med logistikk, transport og lager har jeg opparbeidet meg mye kompetanse. Jeg tilegnet meg i tillegg ny kunnskap gjennom videreutdanningen, og det å få godkjent fagbrevet, særlig med så gode karakterer, føles godt. Samtidig er ingen stor endring før og etter fagprøve med tanke på min arbeidshverdag, men generelt er det veldig hektisk her på huset, med mye varer inn og ut til enhver tid.

Hva er de mest unike utfordringene hos iTec slik du ser det, fra et logistikkperspektiv?

– Vi har nok ingen særskilte utfordringer som ikke de fleste som arbeider med logistikk opplever, men iTec har mange ulike leverandører spredt rundt i Europa. Dette kan by på noen utfordringer i forbindelse med import av varer i henhold til bestilling og lovet frist for levering. Med import mener jeg da dokumenthåndteringen og transport, og toll ikke minst!

Selv om dette med overholding av frister for levering kan være utfordrende til tider, er vi i iTec i en veldig heldig situasjon da vi kun opererer med leverandører som ønsker at vi skal lykkes. Det betyr at ved forespørsler som krever hurtig levering, strekker våre leverandører seg svært langt for å hjelpe til å levere, og dermed sørge for at iTec og våre kunder har mest mulig oppetid. Dette gjelder særlig reserve- og slitedeler. Vi er ganske unike på den måten.

I løpet av de neste 10 månedene tar iTec et stort og viktig skritt når de flytter sitt hovedkontor til Ringdalskogen i Larvik, i helt nye lokaler.

– Vi gleder oss veldig til å flytte! Å få et mer ergonomisk og effektivt lager blir fint, med bedre laste- og lossemuligheter for store maskiner. Frem mot innflytting er det viktig å jobbe med oppbygging av lageret i henhold til ABC-analyse, FiFo- og JIT-prinsippet, men tilpasset iTecs behov. Det er viktig for oss å ha varen når kunden trenger den, og vi må hele tiden tilrettelegge for høyest mulig logistikkmessig effektivitet. Vi har allerede byttet ERP system[1], fra SAP til Visma, og har i den anledning innført strekkodesystem på lageret. Dette er et viktig teknologisk hjelpemiddel som vil bedre effektiviteten, og redusere feilplukk av varer, svinn og eventuelle feilleveringer.

Daglig leder i iTec, Ove Haugen, er meget godt fornøyd med Kristins videreutdanning

– Vi er veldig opptatt av våre ansattes kompetanse og muligheter for videreutvikling. For Kristins del var dette et naturlig steg videre etter å ha hatt ansvaret for lager og logistikk i iTec over flere år. Vi er stolte av Kristin og veldig godt fornøyd med å ha en så skolert og dyktig logistikkansvarlig i selskapet vårt!

Kristin Edvardsen er fornøyd med både arbeidsplassen sin, og muligheten for å ta videreutdannelse som en del av jobben.

– iTec er en fin arbeidsplass med gode kollegaer, og det er fint å kunne bidra med kompetanseheving i en bedrift i vekst, avslutter Kristin.

 

[1]Enterprise resource planning (ERP)er programvare som støtter opp om flere av en bedrifts virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. Målet med ERP er å håndtere virksomhetens informasjon og tilfredsstille behov for styring og administrasjon. ERP er ikke nødvendigvis ett produkt, men en beskrivelse av kvaliteten på integrasjonen mellom virksomhetens systemer. ERP-systemer kjennetegnes ofte av at de inneholder løpende oppdaterte data, felles database og enhetlig brukergrensesnitt på tvers av moduler.

Kontakt oss